แจ้งโอนเงิน

  เลือกคอร์สที่ได้ชำระเงิน*

  วันที่โอนชำระ* (เช่น 9 ม.ค. 2566)
  เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)
  จำนวนเงิน*
  หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)
  อีเมล* สำหรับรับรหัสผ่าน