เงื่อนไขการใช้บริการ

สามารถเข้าดูการติวได้ไม่จำกัด

ท่านจะได้รับ User name และ Password จำนวน 1 ชุด หลังจากตรวจสอบยอดโอนถูกต้องแล้วทันที โอนหลัง 18.00 ตรวจสอบยอดโอน 9.00 ของวันถัดไปนะคะ

รหัสผ่านสามารถ log in ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟนได้ โดยก่อนจะย้ายเครื่องต้อง log out ก่อนทุกครั้ง

ห้ามให้รหัสผ่านกับบุคคลอื่น หากล็อคอินหลายเครื่อง รหัสของท่านจะโดนล็อคทันที

User name และ Password หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่สามารถเข้าดูย้อนหลังได้

ขออนุญาตไม่เฉลยข้อสอบนอกบทเรียน